ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ง่ายนิดเดียว

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ง่ายนิดเดียว

ผู้ใช้รถยนต์ทุกคน หน้าที่ที่สำคัญที่ต้องทำกันทุกปี นั้นก็คือการต่อทะเบียนรถยนต์ เจ้าของรถจะต้องทำหน้าที่จ่ายภาษีการใช้รถ ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการขาดต่อ แล้วเจอคุณตำรวจก็จะโดนค่าปรับอย่างแน่นอน

หากรถยนต์ของคุณ ยังอยู่ในช่วงเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน เมื่อใกล้ครบกำหนดอายุการต่อทะเบียนรถยนต์ ทางสถาบันการเงินก็จะมีหนังสือแจ้งมายังผู้เช่าซื้อให้จ่ายเงินค่าภาษีประจำปี หากเราไม่สะดวกที่จะต่อทะเบียนรถยนต์เอง ก็สามารถให้ทางสภาบันการเงินเป็นผู้ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ให้ได้ แต่ทางสถาบันการเงินมักจะคิดค่าดำเนินการสูงถึง 500 บาท ซึ่งถือว่าเยอะมาก หรือบางแห่งอาจจะถูกกว่านั้น แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 300 บาท แต่ถ้าเราสามารถไปต่อทะเบียนรถยนต์เองได้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะค่ะ แล้วยิ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบก มีการให้ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์แล้ว ซึ่งถือว่าสะดวกและประหยัดเวลามากๆค่ะ

1. เตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้คือ ใบสำเนาเล่มประจำรถ ใบนี้ทางสถาบันการเงินจะส่งมาให้ทุกคันอยู่แล้ว เพราะจะเป็นใบที่ระบุรายละเอียดของรถ ทั้งเลขตัวถัง, เลขเครื่อง, เจ้าของรถ ซึ่งใบนี้ควรต้องมีติดรถไว้ทุกคัน และควรถ่ายเอกสารเก็บไว้ 1 ใบ เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเจอคุณตำรวจเรียกขอดูนะคะ

2. เอกสารตรวจรับรองติดตั้งแก๊ส กรณีที่รถเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเป็นแบบแก๊ส จะต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพจากวิศวกรผู้ได้รับการรับรองแนบไปด้วย โดยถ้าเป็นระบบ LPG โดยการตรวจ 1 ครั้งสามารถใช้ได้ 5 ปี แต่ถ้า CNG ต้องตรวจสภาพทุกปีนะคะ

3. ตรวจสภาพรถยนต์ สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ที่มีการจดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ค่ะ แต่รถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์ว่าพร้อมใช้งานในท้องถนนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ โดยเราสามารถตรวจสภาพรถที่กรมการขนส่งทางบก หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ส่วนรถที่ขาดการต่อทะเบียนเกิน 1 ปี หรือมีการดัดแปลงสภาพไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ในสมุดคู่มือประจำรถ ต้องนำรถไปตรวจที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อให้ผู้ตรวจออกใบรับรองค่ะ

4. ทำประกัน พ.ร.บ. กฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วว่า รถทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะถ้าไม่มีจะไม่สามารถต่อทะเบียนได้นะคะ (ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์)

5. ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ หากใครที่จัดเตรียมเอกสารครบ และมีเวลาเดินทางไปต่อทะเบียนรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากใครไม่มีเวลา ตอนนี้กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดช่องทางให้ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/ จะมีหน้าชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf โดยต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อขอรหัสผ่าน และดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ นอกจากนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่างๆตามนี้ค่ะ

1. ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 40 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท

3. ค่าธรรมเนียมกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม

สำหรับประเภทของรถที่สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ มีดังนี้

– รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

– รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี

– รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี

– เป็นรถจดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้

– รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

เมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราสามารถติดตามผลการเสียภาษีรถได้ผ่านเมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี” จะมีหน้าสถานะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นไหน พร้อมแจ้งหมายเลข EMS เมื่อมีการส่งเอกสารมาให้เราด้วยค่ะ